Huisregels

Leden onderwerpen zich door inschrijving aan het reglement van Hondenschool De Wijze Hond

 • Onze trainingen hebben plaats op maandag (Agility), dinsdag (Agility) en woensdag (GP) tussen 19.00u en 22.00u en op zaterdag  (GP) tussen 13.45u en 17.30u. Buiten deze uren zijn de terreinen van de hondenschool niet toegankelijk.
 • Elke hond die deelneemt aan een agility of gehoorzaamheidsgroep dient ingeënt te zijn.  Het inentingsboekje wordt opgevraagd en nagekeken bij initiatieles of inschrijving.
 • Bij het betreden van het terrein moet ieder lid zijn hond aan de leiband houden. Geen enkele hond mag losgelaten worden, tenzij op het daartoe bestemde deel van het terrein.
 • De lessen worden steeds gegeven op de afgesproken uren.
 • Een geleider die te laat komt voor de les, meldt zich eerst bij de lesgevende instructeur. Ook een vroegtijdig vertrek wordt gemeld.
 • De minimumleeftijd van de geleider is 14 jaar. Uitzonderingen gebeuren na samenspraak met de hoofdinstructeur en instructeurs.
 • De overgangsproeven worden elke laatste week van de maand afgenomen door twee instructeurs.
 • De uitwerpselen van de hond worden onmiddellijk door de geleider opgeruimd. De hond moet voor de les op het voorziene terrein worden uitgelaten.
 • Elke geleider blijft persoonlijk verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt door zijn hond.
 • Eventuele geschillen worden geregeld in samenspraak met de hoofdinstructeur en het bestuur.
 • Het lidmaatschap is per jaar. Een nieuw lidmaatschap tijdens een jaar wordt gerekend in functie van het aantal resterende maanden.
 • Iedere geleider is verplicht zich BA (familiale verzekering) te verzekeren.
 • Loopse teven worden niet toegelaten in de les.
 • Maak het de instructeurs niet onnodig lastig. Zij doen dit werk volkomen belangeloos en zuiver uit liefde voor de hond.
 • Na overtreding kunnen geleiders door de hoofdinstructeur de toegang tot het terrein ontzegd worden.
 • Niet-leden worden tijdens de trainingen niet op het terrein toegelaten. Bestuur noch instructeurs zijn verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen van welke aard ook.
 • Prikbanden zijn verboden.
 • Roken en onder invloed zijn van alcohol tijdens de les is verboden.
 • Slaan of schoppen van de hond alsook andere brutaliteiten worden niet geduld.
 • Tijdens een en dezelfde les mag voor een bepaalde hond niet van geleider gewisseld worden.
 • Toestellen worden enkel door de honden gebruikt.