Instapproef

Om deel te nemen aan de beginnersgroep Agility,  is de hond minstens een jaar.  De geleider zal een kleine toelatingsproef succesvol uit voeren, alvorens kan deelgenomen worden aan de beginnersgroep.  Met deze toelatingsproef beogen we :

  • Je hond  kan los werken onder jouw controle.
  • Je hond kan blijven wanneer de geleider zich verwijdert van de hond
  • Je hond kan rechtstreeks naar  de geleider te komen wanneer de geleider de hond oproept ongeacht de vele potentiële prikkels.