Groepen Gehoorzaamheid

Indeling van de groepen

Initiatie

In de initiatieles, gaan we geleiders met interesse voor onze hondenschool, basiskennis over het positief opvoeden en aanleren van oefeningen toelichten. Het is van belang een aantal principes goed te begrijpen en toe te passen , om de hond op een onderbouwde manier oefeningen aan te leren.

Puppy

Het belang van de puppygroep is groot. Tijdens deze fase van de ontwikkeling van de hond maken we onze hond sociaal tegenover mensen en andere honden. In de puppygroep wordt dan ook de nodige aandacht besteed opdat de geleider de nodige kennis over de opvoeding van de hond en het omgaan met honden bijgebracht wordt. De oefeningen die uitgevoerd worden staan dan ook in functie van een goede interactie tussen de geleider en hond.

 • Socialisatie tussen soortgenoten
 • Gewenningsoefeningen
 • Volgen aan de leiband
 • Oproepen van de hond
 • Zitten en liggen
 • Voorstellen van de hond
 • Apporteren

Groep A

In groep A kunnen geleiders met een hond ouder dan 6-7 maand terecht. In groep A worden steeds de oefeningen uitgevoerd aan de leiband. Veel belang wordt gehecht aan het correct aangelijnd volgen met tempo- en richtingsveranderingen. Het verder socialiseren van honden blijft een belangrijk aspect in de A-groep. Andere oefeningen waaraan aandacht besteed wordt:

 • Houdingen
 • Apporteren
 • Weigeren van voedsel
 • Oproepen van de hond
 • Voorstellen van de hond

Wanneer de hond de basisoefeningen van groep A voldoende beheerst, kan na een geslaagde overgangsproef, de overstap gemaakt worden naar groep B.

Groep B

In klas B wordt verder getraind op de aangeleerde basisoefeningen uit groep A. De basisoefeningen worden nu verder afgewerkt. Vanaf groep B wordt voor het eerst begonnen met het werken van de hond in vrijheid. Bij oefeningen zoals het oproepen wordt geleidelijk de afstand tussen geleider en hond vergroot, of bij andere oefeningen de tijdsduur uitgebreid. De oefeningen van groep B:

 • Ter plaatse blijven
 • Volgen aan de leiband
 • Oproepen van de hond
 • Houdingen
 • Voorstellen van de hond
 • Het weigeren van voedsel
 • Apporteren

Wanneer de hond de basisoefeningen van klas B voldoende beheerst, kan na een geslaagde overgangsproef, de overstap gemaakt worden naar klas C.

Groep C

In groep C wordt er na een geslaagde overgangstest van groep B, gewerkt naar het behalen van het brevet in het Gehoorzaamheidsprogramma (GP). De geleiders worden op deze officiële proef voorbereid. De honden moeten kunnen los werken, zonder storing van anderen. Naast de oefeningen aangeleerd in groep A en B, wordt in groep C bijkomend het terugsturen naar de plaats aangeleerd. Hierbij wordt de hond, vanop grotere afstand (10 m.)  tot de geleider, opgeroepen en dient op signaal van de geleider terug te gaan naar de plaats. De oefeningen van klas C:

 • Aangelijnd volgen
 • Los volgen
 • Ter plaatse blijven
 • Terug naar plaats
 • Houdingen
 • Apporteren
 • Oproepen van de hond
 • Voorstellen van de hond

Debutanten

De debutantenles is voor geleiders die met succes het brevet in de gehoorzaamheid behaald hebben en die verder willen gaan in het onderrichten van de hond. In de debutantengroep worden de oefeningen van het brevet verder verfijnd. Het gebruik van toestellen tijdens wandel- en apporteeroefeningen wordt volop aangeleerd. De complexiteit van de oefeningen neemt toe.: Volgen aan de voet – Aan de leiband, Volgen aan de voet – In vrijheid, Terugsturen naar de plaats, Terugroepen met onderbreking, Down, Houdingen, Apporteren

Debutantenwedstrijden in het gehoorzaamheidsprogramma worden door verschillende clubs ingericht. Hier kan de geleider nagaan hoe vertrouwd de hond is met de moeilijkheidsgraad van het programma.

Programma I en II

Programma I groep is voor geleiders die de nodige successen hebben behaald op debutantenwedstrijden  (Behaal je 10 x 85/100 mag je overgaan naar GP 1) en die verder gaan met het onderrichten van de hond en deelnemen aan wedstrijden Programma 1 (GP 1).  Programma II groep is voor geleiders die de nodige successen hebben behaald op GP 1 wedstrijden  (Behaal je 10 x 85/100 mag je overgaan naar GP 2) en die verder gaan met het onderrichten van de hond en deelnemen aan wedstrijden Programma 2 (GP 2).

De complexiteit van de oefeningen neemt nog verder toe.

 • Aangelijnd volgen
 • Los volgen
 • Terugsturen naar de plaats
 • Terugroepen met onderbreking
 • Down
 • Houdingen
 • Apporteren